Yargıtay Adli Tıp Sempozyumları
1. YARGITAY-ADLİ TIP SEMPOZYUMU (12-13 Haziran 2004)
Yer:Yargıtay Başkanlığı/ANKARA


PROGRAM:

- Olay Yeri İncelemesi ve Adli Otopside Adli Tıp Uzmanının Yeri
- 6136 Sayılı Kanun Kapsamı İle İlgili Görüşler

Prof.Dr.Gürsel ÇETİN (Morg İhtisas Daire Bşk.V.)

"MÜESSİR FİİLER"
- Travma Skorlaması
- Uzuv Zaafı-Uzuv Tatili Kavramlar

P Uz.Dr.Sadullah GÜZEL (2.Adli Tıp İhtisas Kurulu Bşk.)

"TIBBİ UYGULAMA HATALARI"
PUz.Dr.Nur BİRGEN (3.Adli Tıp İhtisas Kurulu Bşk.)

"BİLİRKİŞİLİK"
-Kastın Tayini
-Gerektiğinde Davalarda Tanık Olan Kişilerin Kurul Toplantılarında Dinlenebilmesi

Doç.Dr.S.Serhat GÜRPINAR (1.Adli Tıp İhtisas Kurulu Bşk.)

"BİLİRKİŞİLİK"
- Mayubiyet Kavramı
Uz.Dr.Yalçın ERGEZER (6.Adli Tıp İhtisas Kurulu Bşk.)

"BİLİRKİŞİLİK"
- Babalık Tayininde Yapılacak İşlemler
Doç.Dr.Faruk AŞICIOĞLU (5.Adli Tıp İhtisas Kurulu Bşk.)

""BİLİRKİŞİLİK"
Prof.Dr.Fatih YAVUZ (İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü.)


2. YARGITAY-ADLİ TIP SEMPOZYUMU (10-11 Şubat 2005)
Yer: Ankara Hakimevi

PROGRAM:

"TRAVMA VE ÖLÜMDE ORTAK ETKİ KONUSUNDA YENİ CEZA YASASININ DEĞERLENDİRİLMESİ"
Doç.Dr.Serhat GÜRPINAR (1.Adli Tıp İhtisas Kurulu Bşk.)

"VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLARIN ADLİ TIBBİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ"
Uz.Dr.Sadullah GÜZEL (2.Adli Tıp İhtisas Kurulu Bşk.)

"TIPTA UYGULAMA HATALARI İLE İLGİLİ YENİ CEZA YASASINDAKİ MADDELER"
Uz.Dr.Nur BİRGEN (3.Adli Tıp İhtisas Kurulu Bşk.)

"YENİ TÜRK CEZA KANUNU'NDA TANIMLANAN CEZA SORUMLULUĞU, AKIL HASTALIĞI, GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARLA İLGİLİ GÖRÜŞLER"
Doç.Dr.Gökhan ORAL (4.Adli Tıp İhtisas Kurulu Bşk.)
Uz.Dr.Yalçın ERGEZER (6.Adli Tıp İhtisas Kurulu Bşk.)


"YENİ TCK VE CMK'NUN ADLİ TIP KURUMU 5. İHTİSAS KURULU VE BİYOLOJİ İHTİSAS DAİRESİNİ İLGİLENDİREN KONULARDAKİ DEĞİŞTİRİLEN MADDELERİN İRDELENMESİ"
Doç.Dr.Faruk AŞICIOĞLU (5.Adli Tıp İhtisas Kurulu Bşk.)

"YENİ CEZA MUHAKEMESİ KANUNU KAPSAMINDA OTOPSİ VE BİLİRKİŞİLİK"
Prof.Dr.Gürsel ÇETİN (Morg İhtisas Daire Bşk.)

"YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIBBİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ"
Uz.Dr.Sadullah GÜZEL (2.Adli Tıp İhtisas Kurulu Bşk.)
Doç.Dr.Yasemin Günay BALCI (Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Bşk.)
Prof.Dr.Gürsel ÇETİN (Morg İhtisas Daire Bşk.
)


3. YARGITAY-ADLİ TIP SEMPOZYUMU (26-27 Ocak 2007)
Yer: Adli Tıp Kurumu Başkanlığı/İSTANBUL

PROGRAM:

"SUNUMLAR""
Doç.Dr.Serhat GÜRPINAR (1.Adli Tıp İhtisas Kurulu Bşk.)
Uz.Dr.Sadullah GÜZEL (2.Adli Tıp İhtisas Kurulu Bşk.)
Uz.Dr.Nur BİRGEN (3.Adli Tıp İhtisas Kurulu Bşk.)
Prof.Dr.Gökhan ORAL (4.Adli Tıp İhtisas Kurulu Bşk.)
Doç.Dr.Faruk AŞICIOĞLU (5.Adli Tıp İhtisas Kurulu Bşk.)
Uz.Dr.Yalçın ERGEZER (6.Adli Tıp İhtisas Kurulu Bşk.)
Prof.Dr.Gürsel ÇETİN (Morg İhtisas Dairesi Bşk.)
Prof.Dr.İbrahim BALCIOĞLU. (Gözlem İhtisas Dairesi Bşk.)
Kim.Yük.Müh.Faruk BİÇER (Morg İhtisas Dairesi Bşk.)
Uz.Dr.Ömer MÜSLÜMANOĞLU (Biyoloji İhtisas Dairesi Bşk.V.)
Uz.Dr.Çetin SEÇKİN (Fizik İhtisas Dairesi Bşk.V.)
Uzm.Mak.Müh.Günay ONBAŞI (Trafik İhtisas Dairesi Bşk.)
Uz.Dr.Berna ŞENEL ERARSLAN (Morg İhtisas Dairesi)