DELİL TESLİM PROSEDÜRLERİ
MORG İHTİSAS DAİRESİNE MATERYAL GÖNDERME PROSEDÜRÜ

1.UYGULAMA

1.1.Morg İhtisas Dairesinin inceleme alanları;

1.1.1.Otopsi Şubesi;

Genel Otopsi İşlemleri
 • Ölüm sebebi
 • Ölüm zamanı
 • Kimliklendirme
 • Vücuttan olası failin tespiti için biyolojik örnekler alınması
 • Radyolojik incelemeler
 • Floroskopik incelemeler
 • Yaş tayini
 • Ölüme katkıda bulunan diğer tıbbi sebeplerin tespit edilmesi

Ateşli Silah Yaralanmalarına Bağlı Ölümler
 • Atış mesafesi tahmini
 • Atış sayısı belirlenmesi
 • Öldürücü yaralanma(lar)ın belirlenmesi
 • Vücuttan atış ürünü delillerin toplanması

Keskin Alet Yaralanmalarına Bağlı Ölümler
 • Yara sayısının tespiti
 • Öldürücü yaralanmaların tespiti

İnsan Hakları İhlali Olduğu İddia Edilen Ölümler
 • Minnesota otopsi protokolü

Tıbbi Uygulama Hatası İddiası Olan Ölümler
 • Sağlık kuruluşunda yapıldığı iddia edilen işlemlerin tespitine yönelik otopsi teknikleri
1.1.2.Histopatolojik Tetkik Şubesi;
 • Otopsi Şubesinde yapılan otopsilerde alınan doku örneklerinde mikroskopik ve gerektiği durumlarda makroskopik inceleme
 • Görev alanına giren illerde yapılan otopsilerde alınarak gönderilmiş olan doku örneklerinde mikroskopik ve gerektiği durumlarda makroskopik inceleme

1.1.3.Kitlesel Ölümlerde Olay Yeri İncelemesi ve Kimliklendirme Şubesi
1.1.4.Kemik ve Diş İnceleme Şubesi
 • İncelenmek üzere gönderilmiş kemiklerde aidiyet, yaş, cinsiyet, ölüm zamanı, travma analizi yapmak
1.1.5.Laboratuvarlar Şubesi (Adli Entomoloji, Postmortem Mikrobiyoloji, Postmortem Acil Toksikoloji ve Yangın Laboratuvarları)
 • Otopsi Şubesinde yapılan otopsilerde alınan biyolojik örneklerde toksikolojik, mikrobiyolojik, adli entomolojik analizler yapmak
Kabul Koşulları;
2.1.1.Otopsi Şubesi;
 • Otopsi yapılmak üzere gönderilen cesetler ceset torbası içerisinde gönderilmelidir. Ceset torbasının fermuarları kilitlenerek mühürlenmelidir.
 • Ceset ile birlikte ölü muayene tutanağı, savcının otopsi istemini ve olası diğer sorularını açıkça belirten üst yazısı gönderilmelidir.
 • Olay yerinde ya da hastanede ölü muayenesi sırasında cesede yetkisi dışında kimsenin temas etmemesi, temas ettiği belirlenen kişilerin kimlik bilgilerinin ölü muayene tutanağında belirtilmesi gerekmektedir.
 • Cesedin Adli Tıp Kurumuna teslim edilmek üzere teslim edildiği görevlinin açık kimliği, sicil numarası da üst yazıda belirtilmelidir.
 • Cesetten başkaca laboratuarlarda çalışılmak üzere örnek alınmasının istenildiği/istenileceği durumlarda bu durum da üst yazıda açıkça belirtilmelidir.
 • Hastane yatışı olan şahıslarda tıbbi evrakı ceset ile birlikte gönderilmelidir.
 • Sağlık kuruluşunda ya da olay yerinde cesetten örnek alınarak ceset ile birlikte gönderilecek ise alınan örneklerin kaplarında mutlaka kimlik bilgileri, örneğin alınış tarihi ve saati yazılmalı, örnekler soğuk zincire uygun şekilde mühürlü bez torba ya da eş değeri kilit sistemi ile gönderilmeli, bu durum savcılık üst yazısında açıkça belirtilmeli ve bu örnekte hangi incelemenin yapılmasının istenildiği de üst yazıda açıkça belirtilmelidir.
 • Moleküler genetik inceleme yapılmasının istenildiği/istenileceği olgularda vakit kaybetmeksizin mahkeme kararı çıkartılarak UYAP sisteminden ya da Faks ile Morg İhtisas Dairesine gönderilmelidir.
 • Olay yeri inceleme raporu hemen hazırlanmış ise ceset ile birlikte, daha sonra hazırlanacak ise ayrı bir yazışma ile Morg İhtisas Dairesine gönderilmelidir.
 • Ceset Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği gereğince kıyafetlerinden arındırılmış vaziyette çıplak olarak gönderilmelidir.
 • Tırnak, ellerde atış artıkları vb örnekler alınması gereken durumlarda ceset, ceset torbasına konulmadan önce elleri, el bileğine kadar “kağıt” torbalar ile muhafaza altına alınmalıdır.
 • Kıyafet incelemesi istenildiği durumlarda kıyafetleri kurutularak, cesetten ayrı bir mühürlü bez torba içerisinde gönderilmeli, kıyafetler ile ilgili ne yönde inceleme yapılması istenildiği üst yazıda ve ölü muayene tutanağında açıkça belirtilmelidir. Açıkça soru olmaması durumunda gönderilen mühürlü bez torba açılmadan iade edilmektedir.
 • Ası, bağla boğma vb olaylarda ası vasıtası incelemesi istenildiği durumlarda ya cesedin boynundan çözülmeden ya da çözülmüş ise ayrı bir mühürlü bez torba içerisinde gönderilmeli, ası vasıtası ile ilgili ne yönde inceleme yapılması istenildiği (fiziksel, biyolojik) üst yazıda ve ölü muayene tutanağında açıkça belirtilmelidir. Açıkça soru olmaması durumunda gönderilen mühürlü bez torba açılmadan iade edilmektedir.
  2.1.2.Histopatolojik Tetkik Şubesi;
 • Görev alanına giren illerde yapılan otopsilerde alınan örneklerin gönderilmesi Adli Tıp Kurumu Numune Taşıma Seti (ATKOS-1) aracılığıyla yapılmalıdır.

 • 2.1.3.Kemik ve Diş İnceleme Şubesi
 • Örnekler mühürlü bez torba ya da daha büyük örnekler için mühürle kilitlenmiş ceset torbası ile gönderilmelidir.
 • Gönderilirken kemiklerin aşınmasını, zarar görmesini önleyecek önlemler alınmalıdır.
 • Örnekler ile birlikte soruşturma evrakı, Cumhuriyet Savcılığının üst yazısı ve kemikler üzerinde hangi yönde inceleme yapılmasının istenildiğini belirtir evrak ile birlikte gönderilmelidir.
 • Moleküler genetik inceleme yapılmasının istenildiği/istenileceği olgularda vakit kaybetmeksizin mahkeme kararı çıkartılarak UYAP sisteminden ya da Faks ile Morg İhtisas Dairesine gönderilmelidir.
  3.Red Koşulları;
 • Otopsi yapılmak üzere gönderilen cesetlerin ceset torbası yerine çarşaf, battaniye vb materyale sarılarak gönderilmesi,
 • Ceset ile birlikte kıyafet, olay yerinde ya da hastanede alınan kan gibi materyalin mühürsüz torbada, müdahaleye açık olarak gönderilmesi
 • Cesetten olay yerinde/hastanede alındığı bildirilen kan vb örneklerin üzerinde kimlik, alındığı yer ve tarih bilgisi olmaması
 • Ölü muayenesi yapılmış olmasına karşın ölü muayene tutanağının gönderilmemiş olması, savcılık üst yazısının gönderilmemiş olması