ADLİ TIP KURUMU ALKOL BİRİMİ KAN ÖRNEĞİ KABUL KOŞULLARI
Alınan kan örneklerinin alkol muayene biriminde çalışılabilmesi için KESİN KOŞULLAR:

(Lütfen numune alımı ve laboratuara gönderim sırasında aşağıdaki hususların MUTLAKA sağlanması gerektiğini, aksi takdirde alınan numunenin ret edileceğini ve örneğin çalışılamamasından doğan yasal sorumluluğun numuneyi alan kişiye ait olacağını UNUTMAYINIZ)

1) Kan alınacak bölgenin çevresi, alkol (etanol, metanol ve izopropanol…) İÇERMEYEN dezenfektanlarla temizlenmeli ve steril kuru gazlı bez ile kurulanmalıdır.
2) Mutlaka üç tüp kan alınmalı (en az 2’şer ml); iki tanesi analiz için Adli Tıp Kurumuna gönderilecek, bir tanesi kanı ALAN KURUMDA şahit numune olarak raporumuz ilgili Cumhuriyet Savcılığını ulaşana dek saklanmalıdır.
3) Kan vacutainer ile alınacak ise mutlaka gri kapaklı, (6 mg. NaF ve Na2EDTA 12 mg. 4ml’lik tüpler için) içeren tüplere alınmalıdır.
4) Kan eğer enjektör ile alınacak ise, pıhtılaşmadan hemen gri kapaklı, NaF (sodyum florur) ve Na2EDTA içeren tüpe aktarılmalıdır.
5) Tüp ağzı kesinlikle açılmamalıdır.
6) Tüp yavaşça 5-6 kez alt üst ederek karıştırılmalıdır.
7) Tüp üzerinde mutlaka; Hastanın Adı-Soyadı, Kanın alındığı hastane Kanın alındığı tarih ve saatin yazılı olan etiket/barkod yapıştırılmalıdır.
8) Kurye aracılığıyla gönderilen kan örnekleri 24 saat içinde Adli Tıp Kurumuna teslim edilmelidir.
9) Posta aracılığı ile gönderilen kan örnekleri alındıkları tarihten itibaren 24 saat içinde postaya verilmelidir.
10) Taşıma sırasında örneklerin zarar görmemesi/bozulmaması için uygun bir kap veya koli içersinde buz kalıpları/aküleri arasında olmalıdır.
11) Alındığı gün içinde Adli Tıp Kurumuna teslim edilemeyen kan tüpleri mutlaka +4 C deki buzdolabında saklanmalıdır.
12) Mutlaka “KAN ALMA TUTANAĞI” eksiksiz doldurulmalıdır.

NUMUNE RET KRİTERLERİ
1) Numunenin etiketlenmemesi yada yanlış veya eksik etiketlenmiş olması,
2) 4ml’den az miktarda numune gönderilmesi,
3)Koruyucusuz veya uygun olmayan koruyucularla (NaF (sodyum florur) ve Na2EDTA içermeyen tüpe) örneklerin gönderilmesi,
4) Tek tüp kan gönderilmesi,
5) Yanlış taşıma nedeniyle örneklerin zarar görmüş olması (Tüplerin kırılıp, çatlaması veya örneklerin tüpün dışına sızmış olması, soğuk zincire uygun gönderilmemesi)
6) Kan Alma Tutanağın OLMAMASI veya eksik olması.


Kan örneğinin kabul koşullarını sağlamaması nedeni ile reddedilen örneklerden YASAL olarak kanı alan ve teslim eden görevliler sorumludur.