29/04/2019

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞINDAN


2019-TUS 1. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUCUÖlçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2019- TUS 1.Dönem Yerleştirme Sonuçlarına göre Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Asistan kadrolarına yerleşenlerin isimleri https://sonuc.osym.gov.tr  adresinde yayınlanmıştır.  

Bu ilan 29/04/2019 tarihinden itibaren tebligat yerine geçecektir.

Kura sonucuna göre Adli Tıp Kurumu kadrolarına yerleşen personelin atama işlemlerine esas olmak üzere aşağıda belirtilen belgeleri başvuru dilekçeleri ile birlikte 12/05/2019 tarihi mesai bitimine kadar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Fevzi Çakmak Mah. Kımız Sokak No:1 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde olacak şekilde posta/kargo yoluyla göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde talep edilen belgeleri ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Atamaya Esas Belgeler:
1- Dilekçe  
2- Askerlik durum belgesi 
3- 6(altı) adet biyometrik fotoğraf (Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun, arka beyaz fon olacak) 
4- Sağlık Kurulu Raporu (Son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış) 
5- Diploma-Öğrenim Belgesi (Aslı veya noter ya da mezun olunan üniversiteden onaylı veya E-Devlet çıktısı) 
6- Nüfus cüzdanı / T.C.Kimlik kartı fotokopisi 
7- Mal Bildirim Beyannamesi
8- Personel Bilgi Formu 
9- ÖSYM yerleştirme sonuç çıktısı
10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
11- Personel Hizmet Dökümü (Görev yapılan son kamu kuruluşundan alınacak olan tüm memuriyet hizmetini gösterir belge)
12- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (2 adet doldurulacak)

Ekler:
1- Dilekçe örneği
2- Mal Bildirim Beyannamesi
3- Personel Bilgi Formu
4- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet)

Ekleri İndirmek İçin Tıklayınız. 

 

 

 

 

Yayın Tarihi:29/04/2019