28.02.2018

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI


KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA

DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA

OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA

GEÇİŞ İÇİN YAPMIŞ OLDUKLARI BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRME

SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyenlere ilişkin liste ektedir.

Başvurusu kabul edilenler için sınav tarihleri daha sonra açıklanacaktır.

İlan olunur.


 

 

Yayın Tarihi:28/02/2018