12/09/2019

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞINDAN


92.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Yerleştirme sonucu3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan 22/04/2020 tarihinde Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda bilgisayar ortamında yapılan kura sonucuna göre Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra teşkilatı kadrolarına yerleşenlerin isimleri http://www.yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.


Bu ilan 27/04/2020 tarihinden itibaren tebligat yerine geçecektir.


Kura sonucuna göre Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra kadrolarına yerleşen personelin işlemlerine esas olmak üzere aşağıda belirtilen belgeleri başvuru dilekçeleri ile birlikte 08/05/2020 tarihi mesai bitimine kadar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Fevzi Çakmak Mah. Kımız Sokak No:1 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde olacak şekilde posta/kargo yoluyla göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde talep edilen belgeleri ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.Atamaya Esas Belgeler:

1- Dilekçe

2- Askerlik durum belgesi

3- 6(altı) adet 6X5 cm ebatında biyometrik fotoğraf (Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun)

4-Sağlık raporu (Tek hekim raporu olarak alınacaktır. Covid-19 salgını sonrasında ayrıca sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu istenecektir)

5-Diploma-Öğrenim Belgesi (Aslı veya noter ya da mezun olunan üniversiteden onaylı veya E-Devlet çıktısı)

6-Nüfus cüzdanı / T.C.Kimlik kartı fotokopisi)

7-Mal Bildirim Beyannamesi

8-Personel Bilgi Formu

9-Uzmanlık Sınavı Tutanağı (Aslı veya onaylı sureti)

10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

11-Personel Hizmet Dökümü (Görev yapılan son kamu kuruluşundan alınacak olan tüm memuriyet hizmetini gösterir belge)

12-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (2 adet doldurulacak)Ekler:

1-Dilekçe örneği


2-Mal Bildirim Beyannamesi


3-Personel Bilgi Formu


4-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi


5-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu(2 adet) 

 

Yayın Tarihi:12/09/2019