22.03.2018

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA

DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN

İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ İÇİN YAPILAN OLAN SÖZLÜ SINAV

SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğ hükümleri uyarınca, sürekli işçi kadrolarına geçirilecek olan işçiler 12-16 Mart 2018 tarihleri arasında Adli Tıp Kurumu merkez binasında sözlü sınava alınmışlardır.

Sözlü sınavda başarılı olanlara ilişkin isim listesi ekte belirtilmiş olup, başarılı olan adaylar 02/04/2018 tarihi itibarıyla sözleşmeli işçi kadrolarına geçirilecektir.
İlan olunur.


 

Yayın Tarihi:22/03/2018