11/12/2017

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

ADLİ TIP KURUMU

PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN

2. DUYURUAdli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere 16/11/2017 tarihinde ilan edilen kadrolara 20/11/2017–01/12/2017 tarihleri arasında Adli Tıp Kurumu resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvurular Başkanlığımızca incelenmiş olup toplam 737 adayın başvurusunu tamamladığı, 61 adayın ise başvuru esnasında bazı bilgi veya belgeleri sisteme eksik/hatalı girmeleri sebebiyle başvuru işlemini tamamlayamadığı tespit edilmiştir.


Herhangi bir hak kaybına sebep olunmaması için ekli listede isim ve vatandaşlık numaraları bulunan eksik/hatalı başvuru yapan adaylara 18/12/2017 günü saat 17:00’a kadar başvurusundaki eksiklikleri gidererek başvurularını tamamlamaları için ek süre tanınmıştır. Bu süre içerisinde sistem sadece bu adayların başvurularını tamamlayabilmeleri için girişe imkan tanıyacak olup, yeni başvuru yapılamayacaktır. Bu süre içerisinde başvurularını tamamlamayan adaylar başvuru haklarından vazgeçmiş sayılacak ve herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.İLAN OLUNUREKİ:

1- BAŞVURUSUNU BAŞARI İLE TAMAMLAYAN ADAYLARA AİT LİSTE ( 737 KİŞİ )

2- EKSİK/HATALI BAŞVURU NEDENİYLE BAŞVURUSUNU TAMAMLAYAMAYANLARA AİT LİSTE ( 61 KİŞİ )


 

 

 

 

 

Yayın Tarihi:11/12/2017