08/11/2019

 

2019-TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUCU

İLAN METNİÖlçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2019- TUS 2.Dönem Yerleştirme Sonuçlarına göre Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Asistan kadrolarına yerleşenlerin isimleri https://sonuc.osym.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.


Bu ilan 08/11/2019 tarihinden itibaren tebligat yerine geçecektir.


Kura sonucuna göre Adli Tıp Kurumu kadrolarına yerleşen personelin atama işlemlerine esas olmak üzere aşağıda belirtilen belgeleri başvuru dilekçeleri ile birlikte 22/11/2019tarihi mesai bitimine kadar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Fevzi Çakmak Mah. Kımız Sokak No:1 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde olacak şekilde posta/kargo yoluyla göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde talep edilen belgeleri ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.Atamaya Esas Belgeler:

1- Dilekçe

2- Askerlik durum belgesi

3- 6(altı) adet 6X5 cm ebatında biyometrik fotoğraf (Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun)

4-Sağlık Kurulu Raporu (Son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesi ya da Devlet Üniversitesinden alınmış)

5-Diploma-Öğrenim Belgesi (Aslı veya noter ya da mezun olunan üniversiteden onaylı veya E-Devlet çıktısı)

6-Nüfus cüzdanı / T.C.Kimlik kartı fotokopisi)

7-Mal Bildirim Beyannamesi

8-Personel Bilgi Formu

9-ÖSYM yerleştirme sonuç çıktısı

10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

11-Personel Hizmet Dökümü (Görev yapılan son kamu kuruluşundan alınacak olan tüm memuriyet hizmetini gösterir belge)

12-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (2 adet doldurulacak)Ekler:

1-Dilekçe örneği


2-Mal Bildirim Beyannamesi


3-Personel Bilgi Formu


4-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi


5-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu(2 adet) 

 

Yayın Tarihi:08/11/2019