07/12/2020

 

2020-TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUCU

İLAN METNİÖlçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2020- TUS 2.Dönem Yerleştirme Sonuçlarına göre Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Asistan kadrolarına yerleşenlerin isimleri https://sonuc.osym.gov.tr  adresinde yayınlanmıştır.  


Bu ilan 07/12/2020 tarihinden itibaren tebligat yerine geçecektir.


Kura sonucuna göre Adli Tıp Kurumu kadrolarına yerleşen personelin atama işlemlerine esas olmak üzere aşağıda belirtilen belgeleri başvuru dilekçeleri ile birlikte 21/12/2020 tarihi mesai bitimine kadar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Fevzi Çakmak Mah. Kımız Sokak No:1 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde olacak şekilde posta/kargo yoluyla göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde talep edilen belgeleri ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.Atamaya Esas Belgeler:

1-Dilekçe

2-Askerlik durum belgesi

3-6(altı) adet biyometrikfotoğraf (Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun, arka beyaz fon olacak) 

4-Sağlık raporu (Tek hekim raporu olarak alınacaktır. Covid-19 salgını sonrasında ayrıca sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesi veya Devlet Üniversite Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu istenecektir)

Diploma-Öğrenim Belgesi (Aslı veya noter ya da mezun olunan üniversiteden onaylı veya E-Devlet çıktısı) 

6-Nüfus cüzdanı / T.C.Kimlik kartı fotokopisi)

7-Mal Bildirim Beyannamesi

8-Personel Bilgi Formu

9-ÖSYM yerleştirme sonuç çıktısı

10-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

11-Personel Hizmet Dökümü (Görev yapılan son kamu kuruluşundan alınacak olan tüm memuriyet hizmetini gösterir belge)Ekler:

1-Dilekçe örneği


2-Mal Bildirim Beyannamesi


3-Personel Bilgi Formu


4-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi 

 

Yayın Tarihi:07/12/2020