04.10.2018

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞINDAN


2018 YILI 2.DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI YERLEŞTİRME SONUCU    Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlardan 04/10/2018 tarihinde Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda bilgisayar ortamında yapılan kura sonucuna göre Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra teşkilatı kadrolarına ilk defa ve yeniden yerleşenlerin isimleri http://www.yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.

Bu ilan 04/10/2018 tarihinden itibaren tebligat yerine geçecektir.

    Kura sonucuna göre Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerine esas olmak üzere aşağıda belirtilen belgeleri başvuru dilekçeleri ile birlikte 18/10/2018 tarihi mesai bitimine kadar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Fevzi Çakmak Mah. Kımız Sokak No:1 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde olacak şekilde posta/kargo yoluyla göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde talep edilen belgeleri ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Atamaya Esas Belgeler:
1- Dilekçe  
2- Askerlik durum belgesi 
3- 6 (altı) adet vesikalık fotoğraf (Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun, arka beyaz fon olacak) 
4-Sağlık Kurulu Raporu (Son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış) 
5-Diploma-Öğrenim Belgesi (Aslı veya noter ya da mezun olunan üniversiteden onaylı veya E-Devlet çıktısı) 
6-Nüfus cüzdanı / T.C.Kimlik kartı fotokopisi) 
7-Mal Bildirim Beyannamesi
8-Personel Bilgi Formu 
9-Uzmanlık Sınavı Tutanağı (Aslı veya onaylı sureti)
10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
11-Personel Hizmet Dökümü (Görev yapılan son kamu kuruluşundan alınacak olan tüm memuriyet hizmetini gösterir belge)
12-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (2 adet doldurulacak)

Ekler:
1-Dilekçe örneği
2-Mal Bildirim Beyannamesi
3-Personel Bilgi Formu
4-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
5-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu(2 adet)

EKLER:

İndirmek İçin Tıklayınız. 

 

 

 

 

Yayın Tarihi:04/10/2018