DELİL TESLİM PROSEDÜRLERİ
FİZİK İHTİSAS DAİRESİNE MATERYAL GÖNDERME PROSEDÜRÜ
Fizik İhtisas Dairesine incelenmek üzere gönderilen madde, materyal ve belgeleri içeren; zarfların, usulüne uygun olmayan mühürleme biçimi, koli-posta servisi ile taşınma sırasında oluşan yıpranma, yırtılma, mühürlerin dökülmesi vb. nedenlerle Adli Tıp Kurumu tarafından kabulü sırasında oluşan tereddüt sonucu geri iade edilmesine neden olduğundan;

 1. İncelenecek madde, materyal ve belgelerin, zarfa konulduktan sonra usulüne uygun mum mühürlü bez torba içinde gönderilmesi,
 2. Adli yargı sürecinde gecikmelerin önüne geçebilmek için dosyanın öncelik gerekçelerinin (tutukluluk, zaman aşımı vb.) müzekkerelerde açıkça belirtilmesi,
 3. Silah ve mermi çekirdekleri zarf veya kağıt torbalar içinde bez torbaya veya sandığa konulmadan kesinlikle gönderilmemesi,
 4. Olay tarihine ait grafilerin üstünde; kişinin ismi, grafinin çekiliş tarihi ve çeken sağlık kuruluşunun adının ışıklı kalemle yazılmış olmalıdır.
 5. Birden fazla silah ve mermi - kovan - fünye - kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler ise sandık içinde ve ayrı ayrı usulüne göre zarflanmış ve torbalanmış halde sandık içine yerleştirilerek yine P.T.T. tarafından tanzim edilmiş posta kolileri rehberinin ilgili hükümleri ve yöntemlerine uygun şekilde gönderilmesi,
gerekmektedir.

1.UYGULAMA

1.1.ATK Fizik İhtisas Dairesi’ nin inceleme alanları;

1.1.1. Adli belge İnceleme Şubesi;

Yazı – İmza İncelemeleri
 • Yazı ve imzanın eli ürünü olup olmadığı
 • Yazı ve imza incelemesi yapılması

Belgede Sahtecilik ve İğfal
 • Belgenin sahte olup olmadığı
 • Fotoğraf değişikliği yapılıp yapılmadığı
 • Belgenin iğfal (aldatıcılık) kabiliyetine haiz olup olmadığı
 • Yazı yaşı, belge üzerinde yazı ve imzaları yazılış zamanı

Belgede İlave veya Tahrifat
 • İlave veya tahrifat yapılıp yapılmadığı
 • Başka belgeden yararlanılarak oluşturulup oluşturulmadığı

Belge Üzerinde Parmak İzi İncelemesi
 • Senet, noter vb. belgelerde imza niteliği taşıyan parmak izlerinin kişiye ait olup olmadığı


1.1.2. Balistik İnceleme Şubesi

Ateşli Silah İncelemeleri
 • Ateşli silahın tetiğine ne kadarlık basınç kuvveti uygulanması gerektiği
 • Atışa elverişli olup olmadığı
 • Gönderilen tüfekle veya ateşli silahla intihar edilip edilmediği
 • 6136,5729,5728,2521 sayılı kanun kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği

Ateşsiz Silah İncelemeleri
 • 6136 sayılı kanun kapsamında gönderilen bıçakla vücuttaki yaraların meydana gelip gelemeyeceği
 • 6136  ve 5728 sayılı kanun kapsamına girip girmediği

Giysi İncelemeleri
 • Atış mesafesi tespiti
 • Giriş ve çıkış deliklerinin tespiti
 • Giysi üzerinde oluşmuş kesici, delici aletle oluşmuş deliklerin fiziksel incelemesi

Balistik İncelemeler
 • Cilt ve Dokuda nitrit – nitrat tespiti

Kovan ve Mermi Çekirdeği İncelemeleri
 • Kendi aralarında mukayeseli incelemesi
 • Birlikte gönderilen şüpheli tabancadan atılıp atılmadığı
 • 6136 sayılı kanun kapsamına girip girmediği

Fişek İncelemeleri
 • Kullanıma elverişli olup olmadığı
 • 6136 sayılı kanun kapsamına girip girmediği


1.1.3. Elektron Mikroskobu Laboratuvarı

Element Analizi
 • Atış Artığı

Materyal Üzerinde Fiziksel İnceleme
 • Materyaldeki hasarın meydana geliş şekli (kırılma, kopma vb.)

Söz konusu inceleme alanları dışında kalan inceleme istekleri için iade işlemi yapılır.

2.Kabul Koşulları;
2.1.Belge İnceleme Şubesi

Kolide bulunması gereken belgeler; 2.1.1. İnceleme konusu belge/belgeler;
 •  İnceleme konusu belge/belgelerin aslı
 •  Aslı bulunmayan ya da temin edilemeyen inceleme konusu belgenin fotokopisi veya karbon nüshası gönderilmelidir. Bu belgelerin gönderilmesi durumunda istek üst yazısında gerekli incelemenin bu belgeler üzerinden yapılması gerekliliğinin belirtilmelidir.

2.1.2. İncelemesi istenen kişi/kişilere ait mukayese yazı ve imza örnekleri;
 • Huzurda alınmış mukayese konusu yazı ve imza örnekleri en az 10 adet boş sayfaya alınmış örnekleri kapsamalıdır.
 • İnceleme konusu belgenin düzenlenme tarihi göz önünde bulundurularak incelenmesi istenen kişi veya kişilerin en az 1 adet samimi imza ve/veya yazı örneklerinin kurum ve kuruluşlardan temini ile sağlanmalıdır.


2.2.Balistik İnceleme Şubesi
Kolide bulunması gereken materyaller;
 • İnceleme konusu materyaller
 • Mukayese materyaller
 • Giysi İncelemesi istenen istek yazılarında otopsi tutanağını da içerir adli dosya, gönderilmelidir

3.Red Koşulları;
 • Öncelik istenilen bir inceleme olması durumunda; inceleme yapılmadan iade edilir.