DEĞERLER
1. Her ne olursa olsun, her durumda ve koşulda bağımsızlığı korumak

2. Yapılan işin önemine uygun bir sorumluluk duygusu ile çalışmak

3. Adaleti ve gerçeği üstün tutan bir tarafsızlık içinde olmak

4. Bilimsel kıstaslardan sapmamak

5. Mesleğin ve işin gerektirdiği eğitim ve yetkinliklere sahip olmak

6. Doğruluk ve güvenirlikten asla taviz vermemek

7. En yeni teknolojileri takip etmek ve uygulamaya geçirmek

8. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun koşullarda hizmet vermek

9. Şeffaf olmak ve gerekli hallerde denetime açık durmak

10. Görevini yaparken, kişi ve kurumların gizli kalması gereken bilgilerini, sır ve mahremiyetlerini korumak

11. İnsan haklarına saygıyı her daim temel bir evrensel hak olarak görüp gözetmek

12. İş süreçlerinde Verimliliği yüksek tutmak, kaynak israfına yol açmamak.

13. Hizmet kalitesinde süreklilik ve başarıyı koşullarını sağlamak ve sağlamlaştırmak

14. Adaletin gecikmemesi ve gerçeğin bir an önce tespiti için mümkün olan hızlı şekilde davranmak.