DELİL TESLİM PROSEDÜRLERİ
BİYOLOJİ İHTİSAS DAİRESİNE MATERYAL GÖNDERME PROSEDÜRÜ

1.UYGULAMA

1.1.ATK Biyoloji İhtisas Dairesi’ nin inceleme alanları;
 • 1.1.1.Adli Genetik Şubesi;
 • Nesep ,soy bağı tespit çalışmaları
 • Kimliklendirme Çalışmaları
 • Cinsel saldırı,adam öldürme,hırsızlık gibi kriminal vakalarda serolojik incelemeler ve DNA tespit çalışmaları
1.1.2.Ön İnceleme Şubesi;
 • DNA İzolasyon
 • DNA Kantitsyon
 • PCR
 • DNA Tiplendirme
2.2 Kabul Koşulları;
 • Tüm evrak UYAP sistemi üzerinden gönderilmelidir. Biyoloji İhtisas Dairesi Gelen Evrak ekranında Mahkeme / Savcılık istem yazısı gelmiş olmalıdır.
 • Hakkında DNA inceleme istemi olan dosyaların talebinin Savcılıklar kanalı ile olması durumunda ekinde CMK 75-80 maddeler gereği Moleküler Genetik İnceleme Mahkeme karar yazısı olmak zorundadır Olayın detaylı bilgisi (dava dosyası ya da sureti gönderilebilir.) , olayda tutuklu var ise mutlaka belirtilmesi gerekmektedir
 • Sorunun net bir şekilde sorulmuş olması gerekmektedir.
 • Mühürlü torba ve/veya zarf Adli Tıp Kurumu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde kapatılmış ve gönderilmiş olmalıdır.
 • İnceleme evrakında hakkında inceleme talebi olan şahıslar, fotoğraflı kimlik belgelerini ( 15 yaşından küçük olanlar hariç ) ibraz etmelidir. (Şahısların kimlik belgesi olmadığı durumlarda varsa refakatçi, görevli memurların kimlikleri alınır, şahıstan numune alma formuna tanıma imzası atması istenir. Şahısların ayrıca fotoğrafları çekilerek sisteme kaydedilir.) Ödeme evrakı mahkeme yazısı ile birlikte gönderilmelidir.
 • Kodlanmadan gönderilen ve yanlarında kimlik belgesi bulunmayan şahısların yanlarında şahısların kimliklerini teyit edecek kolluk kuvveti bulunması gerekmektedir.
 • İstenilen inceleme nesep tayini, hüviyeti meçhul kimliklendirmesi ya da suça akrabaların katılmış olma ihtimalinin bulunduğu durumlarda; İstenilen incelemede gönderilen şahısların akrabalık derecelerinin(kim ya da kimlerin baba, kim ya da kimlerin anne ya da kimlerin çocuk olduğunun kodlu ya da kodsuz gönderildiğinde) belirtilmesi gerekmektedir.
 • Nesep tayini için ilgili şahısların bizzat gönderilememesi halinde; en az 5 ml olacak şekilde kapaklı, antikoagülan içeren (EDTA lı) tüplere kan örneklerinin alınması ve tüpün alt üst edilerek karıştırılması (pıhtılaşmayı önlemek için), dik pozisyonda naklini sağlamak için sabitleyici içine yerleştirilerek en kısa zamanda, kurye ile birlikte soğuk taşıma zincirine uyularak (plastik buz paketi içeren termos içinde) Biyoloji İhtisas Dairesine gönderilmesi, bu koşulların yerine getirilememesi halinde; emici vasıfta pamuklu beyaz bez üzerine 8-10 damla kan damlatılarak oluşturulan lekenin oda ısısında, güneş ışınlarından uzak, tozsuz, temiz bir ortamda doğal seyriyle kurutularak beyaz kağıda sarılmasını müteakiben zarflanıp etiket bilgileri yazılarak biyoloji ihtisas dairesine gönderilmesi gerekmektedir
 • Feth-i kabir yapılacaksa; çürümemiş yumuşak dokulardan (örneğin, psoas kası, femoralis kası) bir parça (yaklaşık 3x3x3cm ebadında) gönderilmesi, bunun yanında 3-4 adet azı dişi, 2x2 cm2 ebadında kemik parçaları (örneğin, femur, tibia, sternum) kemiklerinin her hangi bir koruyucu madde içerisine konulmadan ayrı ayrı steril kaplara konularak analize gönderilinceye kadar buzdolabında (+40 C de) muhafaza edilerek, etiketlenip usulüne uygun olacak şekilde mühürlü koli halinde soğuk taşıma zinciri sağlanarak (plastik buz paketi içeren termos içinde) en kısa zamanda Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.
 • Embriyo, fetus gönderilmesi halinde;bunların herhangi bir koruyucu madde içine konulmadan bir bütün halinde,en kısa zamanda, kurye ile birlikte soğuk taşıma zincirine uyularak (plastik buz paketi içeren termos içinde) biyoloji ihtisas dairesine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Sürüntü gönderilecek ise;  Vagen ve anüs için; 2 adet sürüntünün (vagen için arka forniksten alınacak) eküvyon ile alınarak ayrı ayrı steril tüpler içine konulması, ağızlarının iyice kapatılması ve her tüpün üzerinde gerekli bilgileri içeren etiketin bulunması gerekmektedir.
 • Meme üzeri için; 2 adet eküvyon çubuk öncelikle distile su ile nemlendirilerek vücut ya da meme (özellikle areola) üzerindeki şüpheli yerlere sürülerek steril bir tüp içine yada karton kutu içine konup gönderilir.
 • Tırnak altı materyal için; tırnak altına tutulacak temiz steril sivri bir alet ile kazınır ve kağıt üzerine toplanan parçacıkları içeren kağıt katlanarak temiz bir zarf ile gönderilir ya da steril bir tırnak makası ile tırnak kesilerek toplanır, steril bir kap içinde gönderilmelidir
 • Olay mahallinde kıl bulunması halinde; gönderilecek kıl örneklerinin köklerinin korunarak ayrı ayrı kağıtlara sarılması ve numuneyi alanın adı-soyadı, görevi, numunenin alınış gün ve saati, numunenin elde edildiği yer ve alınış usulü, ilgili adlî makamın isim ve numarası gibi etiket bilgileri yazılmış bir zarfa konularak gönderilmesi, böyle bir olayda şüphelilerden mukayese amacıyla inceleme konusu materyalin aynısının gönderilmesine gerek olmadığı, bunun yerine şüphelilerden alınacak taze kan yada kan lekesinin tarif edilen koşullara uyularak gönderilmesi gerekmektedir. Mukayese amaçlı şahıslara ait kıl örneği gönderilmesi halinde numune iade edilir.Şüphelilerden alınacak kan veya ağız içi epitel örnekleri istenir.
 • Olay mahallinden toplanan leke örnekleri (kan, sperm, salya vs.) temiz ve kapalı bir ortamda doğal seyri ile havada kurutulduktan sonra ayrı ayrı ambalajlara konarak üzerine gerekli bilgileri (kimden alındığı, olay türü, alındığı tarih, alınan materyal, kim tarafından alındığı) içeren etiket yapıştırılması, alınan biyolojik materyal nemli ise ve hemen olay yerinde kurutulma imkanı yok ise, 2 saatten fazla plastik ya da kağıt ambalajda muhafaza edilmemesi gerekmektedir.
 • Biyolojik delilleri toplarken bulaşmayı engelleyici tedbirler alınması, bunun için de delillere eldivensiz, maskesiz, bone takmadan ve koruyucu giysi giymeden yaklaşılmaması, bir delili toplamak için kullanılan bir eldivenle diğer örneklerin toplanmamasına da dikkat edilmesi gerekmektedir.
Red Koşulları;
 • Adli Tıp Kurumu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine uygun olmayan  şekilde kapatılmış ve gönderilmiş mühürlü torba ve/veya zarflar
 • Mühürlü torba ve/veya zarflar içinden çıkan materyaller,üzerlerindeki bilgiler ve kodlar dosya yazı içeriğiyle uyumsuz ise kabul yapılmaz.