İDARİ YAPI - İhtisas Kurulları
İHTİSAS KURULLARININ GENEL YAPISI VE GÖREVLERİ

Bilirkişilerce, Fizik ve Trafik İhtisas Dairelerinin tıpla ilgili olmayan raporları hariç olmak üzere adli tıp ihtisas dairelerince, Adli tabip veya adli tıp uzmanlarınca verilip de mahkemeler, hakimlikler ve savcılıklar tarafından yeterince kanaat verici nitelikte bulunmayan ve aralarında çelişki olduğu belirlenen raporları inceleyip bilimsel ve teknik görüş bildirirler.

Adli Tıp Kurumunda sekiz ihtisas kurulu bulunur. Aşağıdaki ihtisas kurulları¸ bir başkan ve adli tıp uzmanı iki üye ile;

1.ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

1. Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

 • Tıbbi Pataloji
 • İç hastalıkları
 • Kardiyoloji
 • Genel Cerrahi
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanından oluşur.

Görevi: 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda belirtilen hayata karşı suçlar ile diğer ihtisas kurullarının görevine girmeyen işler.

2. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

2. Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

 • Radyoloji
 • Göz Hastalıkları
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
 • Genel Cerrahi
 • Göğüs Cerrahisi
 • Kalp ve Damar Cerrahisi
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • Nöroloji
 • Ortopedi ve Travmatoloji,
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum,
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanından oluşur.

Görevi: Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçlarına ilişkin fiiller.

3. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

3. Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Genel Cerrahi
 • Nöroloji
 • İç Hastalıkları
 • Göğüs Hastalıkları
 • Kardiyoloji
 • Üroloji
 • Tıbbî Onkoloji
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanından oluşur.

Görevi: Malûliyetler, meslekte kazanma gücü kaybı, beden çalışma gücü kaybı, meslek hastalıkları, hapis cezalarının infazının ertelenmesi, sürekli hastalık, engellilik ve kocama sebepleri ile belirli kişilerin cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler.

4. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

4. Adli Tıp İhtisas Kurulu;

 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları için üç,
 • Nöroloji için bir uzmandan oluşur.

Görevi: 5237 sayılı Kanunun 31 inci ve 33 üncü maddeleri hariç olmak üzere, ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler ile akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine ilişkin işler, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kullanan kimselerin alışkanlığı ile ilgili bağımlılık derecesinin belirlenmesine ilişkin işlemler, uyuşturucu madde suçları ile ilgili olarak tedavi ve denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin işler, fiil ehliyetinin tespiti, vesayeti gerektiren hâller, koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması, tasarruf ehliyetine ilişkin işler, akıl hastalığı nedeniyle evliliğin iptali veya boşanmaya ilişkin işler.

5. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

5. Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

 • Tıbbi Mikrobiyoloji
 • Tıbbi Farmakoloji
 • Tıbbi Biyokimya
 • Analitik Kimya
 • İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
 • Tıbbi Genetik
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 • Halk Sağlığı uzmanından oluşur.

Görevi:Zehirlenmeler ile alerji ve immünolojiye, ilaç kimyasına, alışkanlık yapan diğer maddelere ilişkin işler, nesebin belirlenmesine ilişkin işler, çevreye karşı suçlar ile kamunun sağlığına karşı suçlar, yenilecek ve içilecek şeylere ilişkin işler, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile adlî biyoloji ve adlî genetiği ilgilendiren işler.

6. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

6. Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

 • Kadın Hastalıkları ve Doğum için bir
 • Radyoloji için bir
 • Üroloji için bir
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları için iki
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları için iki
 • Çocuk Cerrahisi uzmanından oluşur.

Görevi: Yaş küçüklüğü, sağır ve dilsizlik ile çocuk düşürtme, düşürme veya kısırlaştırma, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, genel ahlaka ve aile düzenine karşı suçlar, cinsel iktidar tespiti, fiile karşı kendisini savunup savunamayacağı hususları ile yaş belirlemesi ve cinsiyete ilişkin işler.

7. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

7. Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

 • Genel Cerrahi,
 • İç Hastalıkları,
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum,
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon,
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi,
 • Ortopedi ve Travmatoloji,
 • Göz Hastalıkları,
 • Kardiyoloji,
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,
 • Tıbbî Onkoloji,
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi,
 • Üroloji,
 • Kalp ve Damar Cerrahisi,
 • Diş Hekimliği,
 • Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanından oluşur.

Görevi: Ölümle sonuçlanmayan tıbbî uygulama hatalarına ilişkin işler.

8. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

8. Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

 • Genel Cerrahi,
 • İç Hastalıkları,
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum,
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon,
 • Kardiyoloji,
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi,
 • Acil Tıp,
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanından oluşur.

Görevi: Ölümle sonuçlanan tıbbî uygulama hatalarına ilişkin işler, hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek.