İDARİ YAPI - İhtisas Daireleri
İHTİSAS DAİRELERİNİN GENEL YAPISI VE GÖREVLERİ

MORG İHTİSAS DAİRESİ

Morg İhtisas Dairesi, mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen cesetler ve ceset kısımları ile canlılara ait doku ve biyolojik materyal üzerinde her türlü incelemeleri yapar ve sonucunu bir rapor ile tespit eder. Morg dairesine getirilen ve otopsinin sonuçlanması ile hüviyetinin tespitinden sonra morg dairesiyle ilgisi kalmayan ve yakınlarınca alınmayan veya araştırmalar sonucu kimsesiz olduğu anlaşılan ceset veya kısımları, adlî tahkikatla ilgisi kalmamış olması ve aksine vasiyet bulunmaması şartıyla, en az altı ay süreyle muhafaza edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere ilgili yükseköğretim kurumlarına verilebilir. Ceset veya kısımlarının, bilimsel araştırma amacıyla yükseköğretim kurumlarına verilmesiyle ilgili işlemler yönetmelikle düzenlenir.
Morg ihtisas dairesi aşağıdaki şubelerden oluşur:

 • Otopsi şubesi
 • Histopatolojik tetkik şubesi
 • Kitlesel ölümlerde olay yeri incelemesi ve kimliklendirme şubesi
 • Kemik ve diş inceleme şubesi
 • Lâboratuvarlar şubesi (Adlî entomoloji, postmortem mikrobiyoloji, postmortem acil toksikoloji ve yangın laboratuvarından oluşur).


FİZİK İHTİSAS DAİRESİ

Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen silah, mermi, yazı (Grafolojik – daktiloskopik), imza, imza niteliğini taşıyan parmak izleri ile radyolojik, radyoizotop, klimatolojik, diğer fiziksel materyal ve olaylarla ilgili olarak incelemeler yaparak sonucunu bir raporla tespit etmek.
Fizik ihtisas dairesi aşağıdaki şubeler ve birimlerden oluşur:

 • Adlî belge inceleme şubesi
 • Balistik şubesi
 • Adlî astronomi şubesi
 • İz incelemeleri şubesi


KİMYA İHTİSAS DAİRESİ

Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen toksikolojik, gıdai, sınai, narkotik, ilaç ve diğer çeşitli maddeler ile alkolometrik analizler yapmak ve sonucunu bir raporla tespit etmek.
Kimya İhtisas Dairesi aşağıdaki şubelerden oluşur:

 • Toksikoloji şubesi
 • Narkotik şubesi
 • Gıda ve çeşitli maddeler şubesi
 • Alkolmetri şubesi
 • Enstrümantal analiz ve araştırma şubesi


BİYOLOJİ İHTİSAS DAİRESİ

Biyoloji İhtisas Dairesi, mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen her türlü biyolojik örnek ve biyolojik örnek taşıması muhtemel materyalin mikrobiyolojik, hematolojik, serolojik ve genetik yönden incelemelerini yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder. Biyoloji İhtisas Dairesi aşağıdaki şubelerden oluşur:

 • Adlî genetik şubesi
 • Hematoloji şubesi
 • Ön inceleme şubesi
 • Kan lekesi model analiz şubesi


TRAFİK İHTİSAS DAİRESİ

Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklarca gönderilen trafik olayları ile ilgili konularda gerekli muayene ve incelemeler yapmak ve sonucunu bir raporla tespit etmek.
Trafik ihtisas dairesi aşağıdaki şubelerden oluşur:

 • Hasar trafik ve değerlendirme şubesi
 • Motor tetkikler şubesi
 • Araç teknik kontrol lâboratuvar şubesi
 • Yol ve trafik kaideleri değerlendirme şubesi
 • Psikoteknik lâboratuvarı şubesi
 • Kazaları önleme ve eğitim şubesi


GÖZLEM İHTİSAS DAİRESİ

Mahkemeler ve hakimlerce gözleme tabi tutulmasına karar verilenleri gözleme tabi tutmak ve gözlem sonucunu bir raporla tespit etmek.
Gözlem ihtisas dairesi aşağıdaki şubelerden oluşur:

 • Gözlem şubesi
 • Psikolojik tetkikler şubesi
 • Elektrodiagnostik şubesi


ADLİ BİLİŞİM İHTİSAS DAİRESİ

Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından talep edilen bilişim ile ilgili konularda gerekli incelemeleri yapmak; veri toplama, işleme, depolama veya aktarma işlevi gören bilişim sistemleri ile her türlü sayısal ve elektronik materyal üzerinde inceleme, araştırma ve analizleri yapmak, sonuçlarını bir raporla tespit etmek.
Adli Bilişim ihtisas dairesi aşağıdaki birim ve şubelerden oluşur:

 • Veri inceleme şubesi
 • Mobil cihazlar inceleme şubesi
 • Kriptoloji ve elektronik cihazlar inceleme şubesi
 • Ses ve görüntü inceleme şubesi
 • ARGE şubesi
 • İş tasnifi ve önceliği bürosu