DELİL TESLİM PROSEDÜRLERİ
ADLİ BİLİŞİM İHTİSAS DAİRESİNE DİJİTAL MATERYAL GÖNDERME PROSEDÜRÜ