22.11.2017

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

ADLİ TIP KURUMU

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARINA İLİŞKİN

3. DUYURUAdli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavlarına katılmak üzere başvuruda bulunan ancak başvuruları kabul edilmeyen adayların itirazları, süresi geçtikten sonra başvuruda bulunan adayların yapmış olduğu başvurular ve süresi içerisinde yazılı sınav ücretini yatırmayan adayların durumları Sınav Kurulunca değerlendirilmiş olup, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavlarına girecek adaylara ilişkin nihai liste EK-1 ‘de belirlenmiştir.

İlgili personele duyurulur. 22.11.2017EKİ:

1-Nihai İsim Listesi (Ek-1)


 

 

 

 

 

Yayın Tarihi:22/11/2017