25.05.2018
Ülkemizin Adli Bilimler alanında uluslararası temsili açısından önemli bir gelişme:

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANIMIZ DOÇ. DR. YALÇIN BÜYÜK ENFSI (AVRUPA ADLİ BİLİM ENSTİTÜLERİ AĞI) YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDU


Adli Tıp Kurumu Başkanımız Doç. Dr. Yalçın Büyük, bu yıl Macaristan’ın Budapeşte kentinde yapılan ve üye kurumların katıldığı yıllık toplantıda ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes; Avrupa Adli Bilim Enstitüleri Ağı) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

ENSFI, 20 Ekim 1995 tarihinde Hollanda’da düzenlenen ilk toplantıda seçilen ilk yönetim kurulu ile resmi olarak kuruldu. 2009 yılında Avrupa Komisyonu tarafından monopol hüviyeti verilen ENFSI, Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında Avrupa’nın tek yetkin organizasyonu oldu. Adli Tıp Kurumu 36 ülkeden 69 üyesi bulunan ENFSI’ye 26 Mayıs 2005 tarihinde kabul edildi.

ENFSI’nin kuruluş amacı Adli Bilimler alanında bilgi ve deneyim paylaşımını, bölge uzmanları arasında bir iletişim ağı oluşturmayı, iyi uygulama ve uluslararası kalite standartlarının tüm üye ülke laboratuvarları arasında yaygınlaştırılarak daha da gelişmesini sağlamaktır.Bu amaca yönelik olarak farklı alanlarda iyi uygulama el kitapları yayınlamakta, yeterlilik testleri hazırlamakta, Avrupa Birliği projeleri yürütmekte ve eğitim toplantıları düzenlemektedir.

Adli Bilimlerin farklı alanlarında oluşturulan 17 çalışma grubu, üye ülkelerin aktif katılım sağladığı düzenli toplantılar ve yayınlarıyla ENFSI’nin bilimsel anlamda en önemli kaynağını oluşturmaktadır.

Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında Avrupa’nın en önemli organizasyonu olan ENFSI’nin 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu’na Doç. Dr. Yalçın Büyük’ün seçilmesi, uyguladığı küresel standartlar ve objektif bilimsel yaklaşımlar nedeniyle takdir edilen Adli Tıp Kurumu’nun uluslararası konumunu pekiştirmesinin yanı sıra ülkemizin bu alanda temsiliyeti açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.